1. ks. Grzegorz Gruba - Dyrektor
2. Halina Gosławska - Wicedyrektor, wychowanie do życia w rodzinie
3. Monika Chojnacka - Wicedyrektor, j. niemiecki
4. ks. Robert Kulczyński - religia
5. ks. Dan Machola - religia
6. Ala Małkiewicz - j. angielski
7. Anna Gajewska-Kłos - j. angielski
8. Edyta Maciejewska - j. polski
9. Wojciech Łukawski - j. angielski
10. Aneta Doligalska - wos, podstawy przedsiębiorczości
11. Anna Król - pedagog
12. Aniela Mazurkiewicz - matematyka
13. Joanna Garska - matematyka
14. Danuta Płaskonka - historia i wos
15. Elżbieta Stefańska - historia i wos
16. Anna Rogalska - geografia
17. Agnieszka Zaremba-Kruczkowska - biologia
18. Wojciech Wojno - fizyka, mechatronika
19. Krystyna Skutnik-Dorocka - chemia
20. Mariusz Osielski - informatyka, mechatronika, zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki
21. Elżbieta Kłosińska - j. polski
22. Barbara Witkowska - plastyka
23. Ewa Banaś - j. polski
24. Łukasz Rynicki - w-f
25. Danuta Komosińska - w-f
26. Janina Rychlewska - bibliotekarz
27. Karol Kaczorek- j. niemiecki
28. Joanna Piernikowska - j. angielski
29. Radosław Sękowski - w-f
30. Łukasz Kamiński - j. angielski
31. Agnieszka Szymańska - j. polski
32. Anna Żak-Marszewska - j. angielski
33. Elżbieta Wojciechowska - pedagog
34. Przemysław Borowicki - informatyka
35. Marta Czerwińska - matematyka
36. Dorota Branicka - j. polski
37. Justyna Sikora - biologia
38. Aneta Olkowska - j. angielski
39. Anna Skrodzka - chemia
40. Joanna Moneta - j. niemiecki
41. Monika Sobierajska - w-f
42. Marcin Świątkowski - w-f
43. Katarzyna Vet - j. angielski, biologia w j. ang.
44. Jerzy Kędzierski - matematyka
45. Zyta Kulesza - j. polski
46. Dorota Stanicka - muzyka
47. Dorota Utnicka - j. angielski
48. Łukasz Przeździęk - informatyka
49. Monika Sękowska - edukacja wczesnoszkolna
50. Elżbieta Konieczek - edukacja wczesnoszkolna
51. Monika Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna
52. Małgorzata Jankowska - nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej
53. Dorota Sobczak - edukacja wczesnoszkolna
54. Marzena Izydorczyk - logopeda


      

Dodatkowe informacje