Organizator:

Zespół Szkół Salezjańskich „Kolegium Kujawskie”

Koordynator konkursu: Monika Dąbrowska, Małgorzata Jankowska

Data i miejsce konkursu

Data: 01.02.2019r. godz. 10.00 (piątek)

Cel konkursu:

Podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd

Promowanie młodych talentów

Stworzenie możliwości prezentowania się przed szerszą publicznością.

Integracja środowisk przedszkolnych

Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych

Uczestnicy:

W konkursie  mogą brać udział soliści - klasa I i II PSPTS. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do przeglądu w terminie do 29.01.2019r.  poprzez dostarczenie karty uczestnictwa wraz z nagraniem wybranej kolędy do nauczyciela.  

Zasady:

1. Każdy uczestnik wykonuje 1 kolędę lub pastorałkę.

2. Utwory są wykonywane tylko w języku polskim.

3. Utwór można wykonać z akompaniamentem  lub podkładem muzycznym CD/mp3, bądź a'capella.

4. Organizator  zapewnia aparaturę mikrofonową  i sprzęt do odtwarzania CD/mp3.

5. Kolejność występów ustala organizator.

6. Dostarczenie  karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych (w tym wizerunku dziecka) do celów organizacyjnych  i promocyjnych imprezy (pełna klauzula informacyjna na stronie internetowej szkoły).

Poniżej można pobrać kartę zgłoszenia do konkursu:

>>>karta zgłoszenia<<<

Dodatkowe informacje