18 maja 2019 roku odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość. Świętowaliśmy jubileusz 100-lecia Kolegium Kujawskiego oraz obecności księży salezjanów w Aleksandrowie. Była to niezwykła okazja do przypomnienia zarówno społeczności szkolnej jak i społeczności lokalnej bogatej historii szkoły i zasług wielu zakonników dla rozwoju tego miejsca i osób z nim związanych. Wytrwały i sumienny archiwista z całą pewnością mógłby doliczyć się precyzyjnie liczby wszystkich absolwentów szkoły, ale zdecydowanie mniej staranna osoba pisząca te słowa uogólni ostrożnie tę liczbę do kilkudziesięciu tysięcy.

Kolegium Kujawskie i księża salezjanie wpisani są zatem bardzo mocno nie tylko w tradycję miasta, ale i bardzo wielu rodzin.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, po czym nastąpił radosny przemarsz ulicami Aleksandrowa. W hali sportowej Kolegium został przedstawiony program artystyczny przygotowany przez p. Agnieszkę Szymańską nawiązujący do idei ks. Bosco, jego misji wychowawczej i historii Kolegium Kujawskiego. Zostały też zaprezentowane kroniki szkoły, które wzbudzały ogromne zainteresowanie oraz wystawa starych fotografii przedstawiająca rozwój placówki. Wszyscy, którzy czują się związani z Kolegium, z wielką ciekawością przeglądali również jubileuszową publikację pt. „Kolegium Kujawskie 1919-2019. Zatrzymane chwile” przygotowaną przez p. Danutę Płaskonkę, p. Anetę Doligalską oraz p. Zytę Kuleszę.

W uroczystości zorganizowanej z okazji Jubileuszu uczestniczyło wielu znakomitych gości, w tym oczywiście absolwenci różnych roczników. Wspaniałą okazją do serdecznego spotkania i snucia wspomnień związanych ze szkołą była biesiada na boisku szkolnym.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili jubileusz 100-lecia obecności księży salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem Rady Rodziców, która z okazji naszego święta wzbogaciła plac zabaw w nowe, atrakcyjne przyrządy.

Dziękujemy również licznym sponsorom i mecenasom naszych jubileuszowych przedsięwzięć, w tym firmom: Karo, Gracja BIN, PMF-Print Twoja Drukarnia oraz orkiestrom OSP z Raciążka i OSP ze Służewa, Miejskiemu Centrum Kultury, p. Monice Supeł– właścicielce stadniny koni „Kalinowy zakątek”, p. Lotfiemu Mansour- właścicielowi NZOZ „Przychodnia Rodzinna. Dziękujemy także Policji, która odpowiadała za organizację ruchu podczas naszego przemarszu ulicami Aleksandrowa Kujawskiego.

Dodatkowe informacje