Klasy czwarte zdawały egzamin na kartę rowerową. 52 osoby w dniu 23 maja po zdaniu pomyślnie testów pisemnych z wiadomości dotyczących przepisów ruchu drogowego oraz zakresu pierwszej pomocy przystąpiły do egzaminu praktycznego. Boisko szkolne zamieniło się w tym dniu na plac manewrowy ze skrzyżowaniami i znakami drogowymi. Na początku sprawdzone zostało prawidłowe wyposażenie rowerów i znajomość znaków drogowych.


Pod opieką komisji, której przewodniczącą była pani Krystyna Rychlewska, a członkami pani Barbara Witkowska i pan Grzegorz Chojnacki, uczniowie wykonywali manewry przewidziane w zakresie umiejętności. Były skrzyżowania, skręty, slalom i ósemka. Egzamin przebiegał sprawnie, jednak dwoje uczniów musiało zdawać po raz drugi egzamin poprawkowy, ponieważ ich umiejętności jazdy rowerem należało jeszcze poćwiczyć. Było dużo emocji, ale zakończonych sukcesem, ponieważ wszyscy uczniowie zdali i staną się dumnymi posiadaczami kart rowerowych, które uprawnią do poruszania się drogami publicznymi. Gratulujemy dzieciakom i życzymy bezpiecznych wakacyjnych wycieczek.

Dodatkowe informacje