W czasie wakacji sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godz.: 9.00 -13.00.

Świadectwa dojrzałości zdający mogą odbierać od 11 sierpnia (wtorek) w godzinach pracy szkoły 9.00 – 13.00. Świadectwo może odebrać absolwent szkoły lub pełnoletnia osoba upoważniona przez niego.

Dodatkowe informacje