Uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli biologii, uczestniczyli w zajęciach z zakresu biologii, w ramach dwóch projektów – dla SP „Biologia bez barier” (11.10. 2019) i dla LO - „Biologia na wyciągnięcie ręki” (18.10.2019 oraz 15.11.2019).

W ramach projektu „Biologia bez barier” uczniowie klas VII i VIII brali udział w wykładach:

- Porosty – grzyby, które odkryły rolnictwo – dr E. Adamska
- Wykorzystywanie drobnoustrojów w produkcji żywności – dr hab. Aleksandra Burkowska – But
oraz zajęciach laboratoryjnych nt. :

- Porosty naszych miast
- Roślinne kiszonki.

W trakcie zajęć uczniowie łączyli wiedzę z praktyką. Podczas laboratoriów wykonywali samodzielnie wiele preparatów, m.in. przekrój przez plechę porostu, preparaty mikroskopowe porostów, bakterii z kiszonek, analizowali wyniki i weryfikowali hipotezy.

Podobnie uczniowie LO – poziomu rozszerzonego – w ramach projektu „Biologia na wyciągnięcie ręki” uczestniczyli :

- w wykładach – nt. porostów – dr E. Adamskiej i drobnoustrojów - dr hab. Aleksandra Burkowska – But, oraz zajęciach laboratoryjnych na ww. tematy.

W listopadzie, kolejna grupa uczniów LO pojechała na zajęcia w ramach projektu „Biologia na wyciągnięcie ręki”. 

Tym razem tematem były enzymy w służbie człowieka,
-  Enzymy w nas i wokół nas – wykład dr hab. K. Roszek
-  Jak enzymy walczą z wolnymi rodnikami? (zajęcia laboratoryjne)
-  Krew jako materiał do badań laboratoryjnych – wykład – dr T. Jędrzejewski
-  Oznaczanie grup krwi w układzie ABO i Rh. (zajęcia laboratoryjne).
Każda z grup, zarówno PSPTS jak i LOTS, na Wydziale BiNW  spędziła po 6 godzin, podczas których intensywnie pracowaliśmy. Wracaliśmy zmęczeni, ale zadowoleni i mądrzejsi o nowe doświadczenia.

10 stycznia 2020 roku odbyła się IX ogólnopolska edycja Nocy Biologów pod hasłem „Globalne zmiany środowiska”. W godzinach popołudniowych i wieczornych wyjechaliśmy na szereg interesujących wykładów, warsztatów, gier i konkursów przygotowanych przez Pracowników, Doktorantów, Studentów, Koła Naukowe Wydziału oraz Fundację Akademia Biologii i Ochrony Środowiska a także jednostkę partnerską: Ogród Zoobotaniczny. Pojechała nas spora grupa, tj. 68 uczniów – 50 uczniów z LO, 18 – SP.

Serdecznie dziękujemy  p. Ewie Banaś, p. Danucie Płaskonce, p. Monice Chojnackiej, p. Annie Skrodzkiej oraz kl. Radosławowi Kołodziejczakowi, że poświęcili swój wolny czas i razem z nami zgłębiali tajniki nauk biologicznych.

Dodatkowe informacje