Informujemy, że działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas I Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego udostępnimy na stronie internetowej szkoły w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00.

 

Dyrekcja

Dodatkowe informacje