W bieżącym roku szkolnym kończycie szkołę podstawową  i dalszą naukę kontynuować będziecie w liceum .

Przed Wami  trudny wybór najlepszej dla Was szkoły.

 

PROPONUJEMY NASZE LICEUM

  1. Zajrzyj na naszą stronę www.szkosal.pl,
  2. Po lewej stronie masz link  REKRUTACJA - śmiało otwórz,
  3. Zapoznaj się z naszymi profilami,
  4. Wypełnij  wstępną deklaracje podjęcia nauki i podpisaną (deklarację należy wydrukować, podpisać i zeskanować) prześlij na pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  5. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia z OKE uzupełnisz  potrzebne dokumenty do rekrutacji, bo ze względu na obecną sytuację, związaną z epidemią koronawirusa, wszystkie sprawy w Kolegium Kujawskim (do odwołania) będą załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą  telefoniczną.

>>>a tutaj można zobaczyć jak naszą szkołę postrzegają tegoroczni maturzyści<<<

                                                   DYREKCJA SZKOŁY

 

Informujemy też, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych:

1. Zgodnie z § 11b ust. 2  ww. rozporządzenia postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Zgodnie z § 11b ust. 3 ww. rozporządzenia  w przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.

 

Dodatkowe informacje