Zgodnie z pkt. 3 regulaminu przeglądu przedstawiamy prezentajcję prac.

 

 

Dodatkowe informacje