Trudno zaprzeczyć, że gmach szkolny, jego otoczenie, wyposażenie sal lekcyjnych, wygląd korytarzy, a nawet łazienek robią  wrażenie, a czasami wręcz budzą zachwyt. Uczniowie zwracają uwagę na ciekawe lekcje, poświęcenie nauczycieli i poczucie bezpieczeństwa, które mają tu zapewnione. Także rzadko która  szkoła przedkłada swoim  uczniom tak bogatą ofertę wyjazdów do instytucji kultury, na wycieczki krajowe i zagraniczne. To u nas odbywają się integracyjne „nocki”, wyjazdy i działania charytatywne- ze spektakularną Iskrą Bożą na czele. Miłośnicy sportu mogą uprawiać rożne dyscypliny i osiągać znakomite wyniki w zawodach. Od wielu lat szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi.

Młodzież  systematycznie bierze udział w wykładach i zajęciach na wydziale chemii i biologii UMK, ma możliwość rozwijania  talentów i zainteresowań, poszerzania horyzontów. Codziennie przygotowuje się ona, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata, czemu służy również jej udział w Warsztatach Euroweek  prowadzonych po angielsku przez młodych zapaleńców z różnych krajów- potrafiących przełamać lęk przed mówieniem a przy okazji zorganizować bardzo dobrą zabawę.
Dyrekcja i nauczyciele dbają o to, żeby każdy uczeń mógł wybrać fakultety przygotowujące do zdawania matury na poziomie rozszerzonym z dowolnego przedmiotu.

Czy zatem nasze liceum, bo jemu poświęcam ten tekst, jest dobrą szkołą?

Czy zabiegi prowadzących szkołę i kadrę skutkują tym, że młody człowiek wstępujący w zacne mury może mieć pewność, iż dobrze wybrał i teraz od niego przede wszystkim będzie zależało, czy odniesie sukces, którego miarą jest dostanie się na dobre studia, bo przecież do nich „ogólniak” przygotowuje? Czy istnieją jakieś obiektywne wskaźniki, wedle których można zmierzyć poziom szkoły?
Otóż tak. Bardzo dobrym narzędziem posługuje się  miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Bierze on pod uwagę wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (30% oceny ogólnej), wyniki matur z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (45%) oraz sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach (25%) . W styczniu ogłosił  XXII Ogólnopolski  Ranking Liceów i Techników. Po raz pierwszy znaleźliśmy się w pierwszej pięćsetce (dokładnie na 471 miejscu) najlepszych liceów w Polsce, co dało nam przyznaną przez „Perspektywy” srebrną tarczę. Można by zapytać, czy to dobre miejsce. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba sobie uzmysłowić, że w naszym kraju są 3534 licea ogólnokształcące, w których uczy się około 600 tysięcy uczniów, a maturę w zeszłym roku zdawało 156352 absolwentów liceów. Przeglądając ranking (dostępny w internecie) można sprawdzić, na jakim miejscu są placówki oświatowe  stanowiące dla nas konkurencję.
Do wysokiej lokaty szkoły przyczynił się Kamil Paradowski, który pod opieką Pani Profesor Anny Rogalskiej zdobył w ubiegłym roku tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej, a także abiturienci zdający maturę na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie- 45,8%  (kraj 30%), z geografii 44% (kraj 35%) i języka polskiego 61,3% (kraj 58%).
Maturzyści, którzy uzyskali najlepsze wyniki z dwóch matur na poziomie rozszerzonym, mimo że zdawali aż  trzy „rozszerzenia” to: Agnieszka Rychert (98, 85), Bartosz Izydorczyk (92, 83), Tomasz Branicki (90, 83), Joanna Czyżniejewska (90, 82).
Maturę na 100% (na poziomie rozszerzonym) z języka polskiego napisał Maciej Andryszewski .
Z przedmiotów obowiązkowych najlepsze wyniki  egzaminacyjne osiągnęli: Weronika Adamska, Kinga Robotnik, Joanna Czyżniejewska, Adrian Konieczek.
Procentowe wyniki wszystkich zdających prezentują się następująco: język polski 63,8%  (kraj 55), język angielski 77,8% (kraj 78), matematyka 72% (kraj 63).
Mając za sobą tegoroczną maturę wierzymy, że jej wyniki będą równie dobre, a mamy nadzieję, że jeszcze lepsze. Trzymamy kciuki za wszystkich razem i za każdego z osobna, bo nasi uczniowie nie są anonimowi. Zostają w pamięci nie tylko ci najlepiej uczący się. Każdy absolwent jest mile widziany w szkolnych murach, każdy, który postanowi spędzić w nich cztery najpiękniejsze lata swojego życia będzie w nich serdeczne powitany.

Dodatkowe informacje