Dziękujemy za Wasze piękne serca okazane w czasie Dużej Akcji Radości (DAR) dla dzieci osieroconych objętych wsparciem Stowarzyszenie Hospicjum Światło w Toruniu.

„Ja mam zawsze we wszystkich rzeczach to samo odniesienie: przede wszystkim szukam dobra, którym to dzieło będzie rozbrzmiewać na większą chwałę Boga i na rzecz dusz; jeżeli tak jest, idę naprzód pewny, że Pan nie odmówi mi swojej pomocy". (św. Jan Bosko).

Dodatkowe informacje