Organizator:

Zespół Szkół Salezjańskich „Kolegium Kujawskie”.

Koordynatorzy  przeglądu: Katarzyna Żurawska, Katarzyna  Kułakowska

Data przeglądu 25.01.2021r. (poniedziałek)  godz. 10.00  , Miejsce: aula ( I p.)

Cel przeglądu:

- Podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd,

- Wytworzenie świątecznej atmosfery,

- Stworzenie możliwości prezentowania się przed szerszą publicznością,

- Integracja środowiska  szkolnego,

- Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych.

Uczestnicy:

W przeglądzie  mogą brać udział soliści - klasa I,II i III PSPTS.  Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do przeglądu w terminie do 19.01.2021.  poprzez dostarczenie karty uczestnictwa wraz z nagraniem wybranej kolędy do nauczyciela wychowawcy  lub  wychowawcy  świetlicy szkolnej.

Zasady:

Każdy uczestnik wykonuje 1 kolędę lub pastorałkę.

Istnieje możliwość zmiany kolędy lub pastorałki  najpóźniej do  21.01.2021r

Utwory są wykonywane tylko w języku polskim.

Utwór można wykonać z akompaniamentem  lub podkładem muzycznym CD/mp3, bądź a'capella.

Organizator  zapewnia aparaturę mikrofonową  i sprzęt do odtwarzania CD/mp3.

Kolejność występów ustala organizator.

Istnieje możliwość występów w parach bądź  grupowych.

Dostarczenie  karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych (w tym wizerunku dziecka) do celów organizacyjnych  i promocyjnych imprezy (pełna klauzula informacyjna na stronie internetowej szkoły).

Poniżej można pobrać kartę zgłoszenia do przeglądu:

>>>karta zgłoszenia<<<

Dodatkowe informacje