1 lutego prosimy o wchodzenie do szkoły wejściem głównym od ul. Chopina. Jednorazowo będzie wpuszczane 5 osób. Wyjście od strony tarasu.
Podania prosimy składać w sekretariacie szkoły w terminie: od 1 lutego 2021r. (godz. 8.00) do 26 lutego 2021r. (godz. 14.30). Regulamin rekrutacji oraz podanie do pobrania w zakładce: SZKOŁA PODSTAWOWA/REKRUTACJA. Prosimy o złożenie pełnej dokumentacji (podanie + załączniki: jedno zdjęcie w formie papierowej i jedno na płycie CD, kopia skróconego odpisu aktu urodzenia oraz arkusz diagnozy jesiennej z 2020r.).

Dodatkowe informacje