Okres zdalnej nauki nie musi być koniecznie czasem poświęconym tylko na intensywną naukę i godziny spędzone przed monitorem komputera. Nowa rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć może wyzwolić w nas nieznane dotąd pokłady umiejętności i rodzić nowe wyzwania. Talent nie tylko chemiczny ale i również językowy odkryła w sobie uczennica klasy IV b Lenka Utnicka, która prezentuje wszystkim adeptom chemii i języka angielskiego niesamowicie ciekawe doświadczenia chemiczne. Oto link: https://youtu.be/MAbigvsXvZk
Mamy nadzieję, że mini lekcja chemii i angielskiego w wykonaniu Lenki stanie się inspiracją dla kolejnych uczniów.

Dodatkowe informacje