Sympatycy literatury i wielbiciele fotografii nie zawiedli. Na konkurs wpłynęło 30 prac, które dowiodły, że książka może być bardzo ciekawym obiektem fotograficznym. Komisja konkursowa - Grono Pedagogiczne w składzie: Jerzy Kędzierski (przewodniczący), Monika Dąbrowska, Krystyna Skutnik-Dorocka oraz Justyna Sikora dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce: Jakub Wojtylewski (7b) – za ciekawą kompozycję duetu bohaterów

II miejsce: Filip Lewandowski (2a) – za opowiedzenie historii ,,jak to Lewandowski zapragnął zostać Ronaldo”

ex aequo III miejsce:

Lena Rynicka (7b)  – za bardzo dobre złudzenie jedności z książką

Zuzanna Rogiewicz (7b) – za zrealizowanie minimalnymi środkami ekspresyjnego skrótu formy

Wyróżnienia:

- Julia Dudziak (2a) i Dorota Dudziak (3a) - za wrażliwość i estetykę

- Franciszek Sękowski (6a) – za dopasowanie formy i kolorystyki

- Bartosz Małkiewicz (6b) – za staranność w stworzeniu tajemniczego nastroju

- Jan Utnicki (7a) – za staranność i dbałość o szczegóły

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, nagrodzonym gratulujemy pomysłu!

Po odbiór nagród zapraszamy do szkolnej biblioteki.

Dodatkowe informacje