W dniach 15-19 marca b.r. odbywa się tegoroczna edycja „TYGODNIA MÓZGU”. W związku z powyższym zachęcamy do udziału w warsztatach, wykładach, pokazach i prezentacjach.

Cyt: „Tydzień Mózgu jest coroczną akcją edukacyjną, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu, układzie nerwowym, jego działaniu oraz przedstawienie aktualnych wyników badań w tym obszarze. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedzin szeroko rozumianej neuronauki. Wykłady mają charakter otwarty i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych poruszaną problematyką.”

Analiza wykładów, dyskusja przewidziane są na wybranych lekcjach biologii, po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.

Poniżej załączamy linki z ciekawymi propozycjami.

https://tydzienmozgu.umk.pl/Home

https://mlynwiedzy.org.pl/mlyn-wiedzy-tydzien-mozgu-2021/

https://www.torun.pl/pl/tydzien-mozgu-2021

http://psychologia.umk.pl/info-1/tydzien-mozgu-2021

 w Krakowie- https://ptpk.org/tydzien_mozgu.html

Dodatkowe informacje