8 czerwca odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową. Klasy czwarte wykazały się swoimi wiadomościami i umiejętnością jazdy na rowerze. Nad przebiegiem egzaminu czuwał ksiądz dyrektor Grzegorz Gruba.Komisja w składzie: panie wicedyrektor Halina Gosławska i Monika Dąbrowska, pan Grzegorz Chojnacki oraz przewodnicząca pani Barbara Witkowska przeprowadziła egzamin sprawdzający. 52 uczniów z klasy 4a i 4b po wcześniejszym zaliczeniu testu sprawdzającego, kolejno odpowiadali na pytania z przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomości znaków drogowych. Po części teoretycznej przystąpili do egzaminu praktycznego, zakres którego obejmował: zatrzymanie się na znaku stop, jazdę przez skrzyżowanie na drodze podporządkowanej , przez skrzyżowanie na drodze z pierwszeństwem przejazdu, manewr skrętu w lewo, ósemka, slalom. Oceniano też technikę jazdy na rowerze i odpowiednie wyposażenie roweru. Uczniowie byli dobrze przygotowani do egzaminu, który przebiegał sprawnie. Poradzili sobie zarówno z teorią jak i praktyką.
25 czerwca otrzymają karty rowerowe. Było dużo emocji, trochę strachu, ale też ogromna satysfakcja ze zdanego egzaminu. Gratulujemy dzieciom i życzymy bezpiecznej jazdy na rowerach.

Dodatkowe informacje