5 lipca 2021 r. (poniedziałek) – od 9.30 do 13.30 w gabinecie ks. Dyrektora można odebrać świadectwo dojrzałości (osobiście lub przez osobę posiadającą upoważnienie), wraz ze świadectwem absolwent otrzymuje jego odpis.

Dodatkowe informacje