1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby świątecznej, dowolną techniką, według umiejętności i kreatywności uczestników konkursu.

 2. Cele konkursu:
 • przybliżenie i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • pobudzenie aktywności twórczej,
 • kreatywne spędzenie czasu,
 • doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznych,
 • promocja szkoły,
 1. Uczestnicy:
 • konkurs adresowany jest do dzieci edukacji wczesnoszkolnej z Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj.
 • technika wykonania prac jest dowolna.
 1. Zasady zgłaszania prac konkursowych:
 • każdy uczestnik zgłasza 1 pracę
 • praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
 • uczestnicy zgłaszając swój udział, akceptują jego regulamin i zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia komisji konkursowej.
 • prace należy składać w terminie do 14 grudnia 2021r. (do P. Małgorzaty Jankowskiej – sala 12 oraz do P. Elżbiety Konieczek – sala 7).
 • wyniki konkursu, rozdanie dyplomów oraz nagród nastąpi w terminie do 17 grudnia 2021r.
 1. Dane osobowe: Klauzula informacyjna znajduje się na stronie szkoły www.szkosal.pl pod linkiem "Inspektor ochrony danych".

 

 

Dodatkowe informacje