Dnia 29 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego klas III. Wydarzenie rozpoczynała Msza Święta. Całość uświetnił program artystyczny. Wystąpił również zespół muzyczny Bosco Band pod kierownictwem pana Karola Kaczorka. Po części artystycznej wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem oraz podziękowania dla uczniów za działalność pozalekcyjną.

Dodatkowe informacje