2 czerwca grupa uczniów klas -  1b i 1a LO  uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach w ramach projektu „Biologia na wyciągnięcie ręki”.

Temat modułu: Organizmy wykorzystywane w  ochronie środowiska i gospodarce. Prowadzący -  dr E.Adamska oraz dr hab. A. Burkowska - But, prof. UMK

W ramach modułu uczniowie wysłuchali dwóch wykładów:

-  Porosty - grzyby które odkryły rolnictwo,

-  Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji żywności.

Następnie teorię można było wykorzystać w trakcie zajęć laboratoryjnych z zakresu:

- Porosty naszych miast

- Roślinne kiszonki.

Zapraszamy do fotorelacji

Dodatkowe informacje