W tym roku szkolnym wielu uczniów naszego liceum skorzystało z możliwości uczestnictwa w konkursach, olimpiadach z zakresu nauk biologicznych. Na szczególną uwagę zasługują olimpiady, których laureaci mogą uzyskać indeksy na wyższe uczelnie.

Nasi uczniowie uczestniczyli w etapie okręgowym:

- Olimpiady Biologicznej – Piotr Stecyk (III b), Norbert Chmielewicz (II b).

- Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Katarzyna Rosowska (III c), Zuzanna Kołodziejska (III b) i Michał Kruczkowski (III c).

Nadmienić należy, że w/w uczniowie musieli wykazać się wiedzą szeroko wykraczającą poza podstawę programową biologii oraz umiejętnością wiązania faktów z wielu dziedzin nauk przyrodniczych.

Gratulujemy!

Dodatkowe informacje