23 czerwca br. uczniowie klasy 5b Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego byli gośćmi burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego – pana Arkadiusza Gralaka. Grupa miała okazję zaprezentować efekty projektu „Kody Miasta – Kulturalny Aleksandrów”, który był realizowany na lekcjach języka polskiego. Na zajęciach dzieci poznały słynne legendy osnute wokół największych miast polskich.

Ubogaceniem tej wiedzy było rozszerzenie tematyki o podania związane z bliskim nam regionem – zatem o legendy toruńskie oraz dwa związane z naszą „małą ojczyzną” teksty: „Legynda ło spotkaniu cesorza ji cara w Aleksandrowie” oraz „Legynda ło kujaskim dobrym hrabiu”. Oba dzieła pochodzą ze zbioru Antoniego Benedykta Łukaszewicza pt. „Kujawskie legendy, gawędy i gadki”. Teksty zapisane w gwarze kujawskiej zainteresowały wychowanków, uświadomiły im unikatowość regionu, dziedzictwo historyczne i kulturowe zapisane w rodzimej przestrzeni - warte pielęgnowania. To skłoniło uczniów do dalszego zgłębiania informacji na temat zabytków miasta, ich historii, zachęciło do pogłębienia wiedzy o ważnej postaci dla naszego regionu, jaką był Edward hr. Mycielski – Trojanowski. Oprócz poszukiwań internetowych, dzieci zwiedziły zakątki miasta o charakterze historycznym i wykonały fotografie miejsc, nad którymi wciąż unosi się „genius loci”. Przyniesione do pana burmistrza prace to wykonane przez dzieci prototypy tabliczek, które mogłyby stworzyć w mieście wirtualną bibliotekę, galerię, np. umieszczone na ławkach w parkach miejskich. Każda z tabliczek informacyjnych wykonanych przez uczniów zawiera również prezentację multimedialną zapisaną w kodzie qr. Wg pomysłu dziecka są to nowoczesne infografiki lub pliki audio z przygotowanymi nagraniami. Mamy nadzieję, że nasz pomysł zainspiruje do stworzenia profesjonalnej alei z estetycznymi tabliczkami zadedykowanymi różnym literackim patronom miasta, postaciom kultury, działaczom społecznym, wydarzeniom historycznym, obiektom o randze zabytków, pomnikom przyrody. Mieszkańcy miasta lub odwiedzający je goście mogliby przy użyciu czytnika kodów w telefonie, wzbogacić czas wypoczynku o elementy kultury. Umieszczone w przestrzeni miejskiej tabliczki informacyjne to ciekawy sposób promocji regionu, który urzeczywistnia ideę o wchodzeniu dziedzictwa historycznego w tkankę miasta.

          Dziękujemy panu burmistrzowi za miłe przyjęcie grupy, żywe zainteresowanie naszymi pomysłami i ich multimedialnymi rozwiązaniami, rozmowę o unikatowości naszego regionu i miłe upominki.

Dodatkowe informacje