W dniu 7 czerwca 2023 roku 53 uczniów klas IVa i IVb  z PSPTS zdawało egzamin na kartę rowerową.Egzamin składał się z dwóch części. 1.Część - teoretyczna.  Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie testu jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego,  zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 30 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

2. Część - praktyczna. Egzamin praktyczny odbył się na boisku szkolnym zmienionym na czas egzaminu na plac manewrowy. Polegał  na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
    · pozycja kierującego na rowerze,
    · upewnienie się o możliwości jazdy,
    · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
    · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu. Właściwe reagowanie na znaki drogowe, jazda slalomem i po ósemce.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał  ksiądz  dyrektor Grzegorz Gruba i komisja w składzie panie Barbara Witkowska, Monika Dąbrowska i pan Grzegorz Chojnacki.

 Egzamin na kartę rowerową przebiegał sprawnie, zaliczyły pozytywnie 53 osoby.

Dodatkowe informacje