Celem lekcji wiedzy o społeczeństwie w sądzie z 14 czerwca br. była popularyzacja problematyki prawnej wśród młodzieży szkolnej i zapoznanie jej z podstawowymi zasadami rządzącymi salą sądową. Młodzież mogła na własne oczy zobaczyć, jak wygląda rozprawa karna, jakie role procesowe pełnią obrońca i oskarżyciel publiczny. Uczniowie mieli okazję obserwować przebieg całego przewodu sądowego na jednej rozprawie, zaczynając od wysłuchania wniosku o ukaranie, odczytanego przez prokuratora poprzez wysłuchanie głosu stron i ich przedstawicieli po ogłoszenie przez sąd wyroku. Dziękujemy panu sędziemu Tomaszowi Hoffmanowi i panu prokuratorowi Adamowi Blecharczykowi za dodatkowe i wyczerpujące komentarze dotyczące meandrów polskiego prawa.

 

Dodatkowe informacje