31 maja w świetlicy odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził Marcin Świątkowski wraz z uczennicami starszych klas. Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie  z zastosowaniem fantomów oraz innych rekwizytów. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób pomóc m.in. gdy: ktoś traci przytomność, złamie rękę, dozna krwotoku z nosa.
Uczniowie nauczyli się resuscytacji, a swoją wiedzę mogli przetestować podczas pracy z fantomem.  Dzieci doskonaliły technikę zabezpieczania ran, bandażując swoich kolegów. Świetliczaki przypomniały sobie numery alarmowe oraz sposób zawiadamiania różnych służb o zdarzeniu. Dzięki szkoleniu, uczniowie są dobrze przygotowani do udzielania pomocy.
Dziękujemy Panu Marcinowi Świątkowskiemu oraz starszym uczniom naszej szkoły za przeprowadzone szkolenie oraz przekazanie swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowe informacje