top

Deklaracja dostępności strony internetowej Kolegium Kujawskiego XX. Sal. w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Kolegium Kujawskie XX. Sal. w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kolegium Kujawskiego XX. Sal. w Aleksandrowie Kujawskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.11.2023 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: ks. dyr G. Gruba

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 54 282 20 13

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Kolegium Kujawskiego XX. Sal. w Aleksandrowie Kujawskim posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie
 • możliwość zmniany odstępów w tekście
 • możliwość podkreślania łącza
 • możliwość odwrócenia kolorów
 • możliwość ustawienia dużego kursora
 • możliwość włączenia przewodnika czytania

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile

Adres: ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 67 352 27 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich >>> strona internetowa<<<

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Kolegium Kujawskie XX. Sal. w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 24.

Do budynku prowadzą 4 wejścia: – wejście główne od ul. Chopina 24 oraz wejście przez bramę od ul. Salezjańskiej, a dalej 3 wejścia od strony boiska szkolnego. Na zewnątrz budynku jest  platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz winda wewnątrz budynku (przy jednym z wejść od strony boiska szkolnego). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest  wyznaczonych   miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Współpracujemy z:

Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim © 2023

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.