>>>Jak zgłosić szkodę InterRisk<<<

>>>NNW_szkolne<<<

>>>ogólne warunki ubezpieczenia<<<

>>>TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ USZCZERBKU NA ZDROWIU<<<

>>>Postanowienia dodatkowe<<<

>>>Wniosek - Zgłoszenie szkody z tytułu NNW ucznia<<<

 

Na Rok Szkolny  2022/2023 w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego została wybrana oferta grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w TUZ.

Wybrany został wariant ubezpieczenia z  sumą ubezpieczenia 30.000 zł za 100%  uszczerbku na zdrowiu (1% - 300 zł), jeden dzień pobytu w szpitalu  120 zł,  za składkę 62 zł za dziecko.

Wpłaty należy dokonać do 30 września 2022 roku.

Niniejsze ubezpieczenie działa 24/H w domu jak również w życiu prywatnym w szkole oraz na zajęciach sportowych (cały świat).