top

W czasie wakacji (od 1 lipca) sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 (wejście do szkoły od strony boiska).

Odbiór świadectw maturalnych rozpocznie się 9 lipca od godz. 9:00 w gabinecie ks. Dyrektora. W późniejszym terminie w sekretariacie. Jeżeli abiturient nie może osobiście odebrać świadectwa może tego dokonać osoba przez niego upoważniona pisemnym upoważnieniem, które pozostaje w dokumentacji szkolnej.

Jaka to szkoła?

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Chopina 24
tel. (054282) 20 13 -sekretariat"Wystarczy, że jeste
œcie młodzi abym was bardzo kochał" --- Ks.J. Bosko

"Jeden człowiek przed stu laty z gromadką
chłopców rozpoczął olbrzymie dzieło.
Dzisiaj zawrotne liczby, które można by przytoczyć,
są jeszcze zbyt niedoskonałe i zbyt mało
mówiące, by odtworzyć ogrom dzieła,
którego Pan Bóg dokonał przez swojego
Sługę Jana Bosko. Dziś trzeba nam właśnie
bohaterów na miarę św. Jana Bosko."

Prymas Polski Kardynał
STEFAN WYSZYŃSKISzkoła podstawowa i liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim otwiera drzwi dla uczniów, pragnących doskonalić swoje umiejętności, rozwijać zdolności, zdobywać rzetelną wiedzę o człowieku, życiu, świecie i kulturze z perspektywy współczesności z odniesieniem do przeszłości, uznając nadrzędną rolę Boga. Zdobywając staranne wykształcenie, pogłębiamy swoją wiarę. Oferujemy nowatorskie programy nauczania poszczególnych przedmiotów: j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, sztuki, języków obcych nowożytnych (angielski, niemiecki) , matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii, techniki, informatyki i wychowania fizycznego. Wprowadzamy również ścieżki edukacyjne, obejmujące m.in. treści filozoficzne, czytelnicze, ekologiczne. Przygotowujemy solidne podstawy dla przyszłych licealistów i studentów. Służymy pomocą w wyborze kierunków dalszej edukacji. Zapewniamy ciągłość nauki w Liceum  Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego. Nasze programy uwzględniają indywidualne zdolności i możliwości uczniów. Wyrównujemy poziom i rozwijamy umiejętności wyniesione ze szkoły podstawowej. Uczymy przez aktywne uczestnictwo w kulturze i doświadczenie. Oferujemy liczne wycieczki programowe, możliwości samorealizacji i doskonalenia w kołach przedmiotowych i na zajęciech pozalekcyjnych. Dostrzegamy i szanujemy każdego ucznia. Stwarzamy atmosferę przyjaźni, zrozumienia i zaufania. Specjalny klimat szkoły budujemy na osiemdziesięcioletniej tradycji pracy dydaktyczno - wychowawczo - duszpasterskiej salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Przedwojenne gimnazjum a potem liceum wychowało wielu laureatów, artystów, a przede wszystkim dobrych, uczciwych i otwartych na innych ludzi chrześcijan.

 

Współpracujemy z:

Kolegium Kujawskie w Aleksandrowie Kujawskim © 2023

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.